Kapadokya Sema Gösterileri

s_177_adana_1

Sema töreni 7 bölümdür. Her bölümün ayrı bir manası vardır…

A - Birinci bölüm: İlahi aşkı temsil eden Peygamber efendimizi metheden ıtri’nin bestelediği bir “na’t” ile baslar. Buna “Na’t-i Şerif “ denilir. Peygamberimizi methetmek, ondan evvelki bütün Peygamberleri yaratan Allah’ı methetmek demektir…

B - Bu methiyeden sonra bir Kudüm darbesi duyulur. Bu vuruş Allah’ın (C.C.) kâinatı yaradisindaki “Kun= Ol” emrini temsil eder… (Kur. Ker. S. 36/A:82)

C - 3. bölümde her şeye can veren “Nefesi” nefha-yi ilahiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur…

D - 4. bölüm, Sultan Veled devridir. Bu, semazenlerin birbirine üç defa selam vererek, bir peşrevle dairevi yürüyüşüdür. Şekilde gizli ruhun ruha selamıdır…

E - Sema töreni 4 selamdır. Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar. Kollarını bağlayarak bir rakamını temsil eder, böylece Allah’ın birliğine şahadet eder. Sehy Efendi’nin öperek Sema’ya giriş izni alır. Sema’ya baslar

1’inci Selam, insanin, bilgiyle hakikate doğarak, yüce Yaradan’ını ve kendi kulluğunu idrakidir…

2’nci Selam, İnsan’ın yaradılıştaki nizami, azameti musahade ederek, Allah’ın kudret’i karşısında hayranlık duymasıdır…

3’üncü Selam, İnsanin hayranlık ve minnet duygusunun ask’a dönüşmesiyle, aklin Ask’a kurban olusudur. Bu tam teslimiyettir, Allah’a vuslattır, Sevgilide yok oluştur!

4’üncü Selam ise insanin manevi yolculuğunu tamamlayıp, kaderine razı olarak, yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüsüdür. Bu selama Şeyh Efendi ve Semazen basıda iştirak ederler. Bu noktada Semazen, Amene’r Resul’deki (K.Kerim Bakara 2. ayet 285.) Allah’a Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine… İman etmiş olmanın neşesi içindedir. İlahi emirlerin ve yaratılış sebeplerinin zevki ve idraki içindedir…

Benliğini, egosunu mağlup etmiş Peygamber Efendimizin, “Ölmeden önce olunuz” ve Kur’an-i Kerim’in Fecr S/27, son ayet’lerindeki, “Ey emin ve mutmain olan nefis, sen O’ndan hoşnut, O’da senden hoşnut olarak, Rabbine don! Has kullarım zümresine gir! Onlarla beraber Cennetime gir! “Emirlerine uymuş ve neşesine gark olmuştur…

  • Kapadokya Sema Gösterisi
  • 50TL
    per
  • Süre : 1 Saat
  • Bölge : Kapadokya
  • Seanslar : 16:00 - 18:00

TOP